top of page

Scopul venirii lui YHWH în Vechiul Testament

de Don K. Preston (extras din cartea Așa Tată, așa Fiu, pe nori de Slavă)


Cartea lui Ezechiel este mai ales de folos în stabilirea scopului parousiei lui YHWH, iar acest scop a fost „ca să se știe că Eu sunt Domnul.” Nu mai puțin de 74 de ori în cartea acestui profet găsim expresia, „ca ei să știe că Eu sunt Domnul”, în legătură cu Ziua Domnului, fie împotriva lui Israel sau împotriva altor națiuni. Vom enumera doar câteva exemple și lăsăm cititorul să descopere pentru el restul prin folosirea concordanței.

1). Ezechiel 6: 7, 10, 13, 14 – YHWH avea să vină împotriva Ierusalimului și trupurile moarte vor zăcea în fața idolilor lor, „şi veţi şti că Eu sunt Domnul.” (vezi Ezech. 7: 4, 9, 27). Acest lucru s-a afirmat în legătură cu Ziua Domnului care avea să vină împotriva Ierusalimului prin mâna lui Nebucadnețar în 586 î.H. Cu alte cuvinte, căderea Ierusalimului în 586 î.H. avea să demonstreze suveranitatea lui YHWH, astfel ca Israel să știe că YHWH este Dumnezeu.

2). Ezechiel 11: 10, 12 – Împotriva Ierusalimului, „vă voi judeca la hotarul lui Israel şi veţi şti că Eu sunt Domnul.”

3). Ezechiel 12: 15-16, 20 – „Atunci vor şti că Eu sunt Domnul, când îi voi împrăştia printre neamuri şi îi voi risipi în felurite ţări.” „Cetăţile pline cu popor vor fi nimicite şi ţara va fi pustiită, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul.”

4). Ezechiel 20: 33-39 - YHWH avea să curețe Israelul de răzvrătiți prin judecată. Ei nu vor intra în țară, „îi voi scoate din ţara în care sunt străini, dar nu vor merge iarăşi în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.” Și invers, la restaurarea rămășiței „veţi şti că Eu sunt Domnul când vă voi aduce înapoi în ţara lui Israel, în ţara pe care jurasem că o voi da părinţilor voştri.” (v. 42).

5). Ezechiel 25: 5-7 – Împotriva Amoniților (v. 11), împotriva Moabiților (v. 14), împotriva Edomului (v. 14), și împotriva Filistenilor, „Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Şi vor şti că Eu sunt Domnul când Mă voi răzbuna pe ei.” Fiecare dintre aceste națiuni aveau să fie distruse de mâna lui Nebucadnețar când acesta a invadat Iuda. Aceasta nu a fost o catastrofă universală prin care a ars pământul și s-a sfârșit timpul, deși a fost Ziua Domnului. El Shaddai a folosit pe împăratul haldeilor ca să aducă judecată asupra dușmanilor Lui. Nebucadnețar nici măcar nu a știut că el a fost doar un pion în mâna lui YHWH.

6). Ezechiel 28: 22-24 – Împotriva Sidonului, „Iată că am necaz pe tine, Sidonule, şi voi fi proslăvit în mijlocul tău, ca să se ştie că Eu sunt Domnul când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui şi când Îmi voi arăta sfinţenia în mijlocul lui.” Interesant, că în v. 24-25, YHWH a promis că atunci când va judeca națiunile care au dus pe Israel în captivitate, adică Asiria și Babilon, copii lui Israel „...vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.” Poate fi observat că numele lui YHWH avea să fie cunoscut prin venirea Lui împotriva Sidonului. Aceasta nu a însemnat că Sidonienii aveau totuși să fie convertiți. A însemnat că împlinirea cuvântului lui YHWH a glorificat numele Lui, chiar dacă subiecții mâniei Lui nu a priceput ce se întâmplă. A depins de martorul ocular cumpănitor înțelegerea faptului că a fost într-adevăr Ziua Domnului, ca apoi să cinstească numele Lui.

7). Ezechiel 29-30 – Ziua Domnului împotriva Egiptului (30: 3 și cont.) Această Zi a Domnului avea să vină împotriva Egiptului prin mâna împăratului Babilonian Nebucadnețar. (29: 12 și cont.) „Ţara Egiptului va ajunge o pustietate şi un pustiu şi vor şti că Eu sunt Domnul.” (v. 9). „Şi vor şti că Eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt şi când toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi.” „Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecăţile asupra Egiptului şi vor şti că Eu sunt Domnul.” (30: 8, 19).

Este de o importanță deosebită să observăm limbajul din Ezech. 30: 25. YHWH a zis, „Şi vor şti că Eu sunt Domnul când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului şi când o va întoarce împotriva ţării Egiptului.” Cu greu s-ar mai găsit o definiție mai clară a zilei Domnului. YHWH avea să folosească Babilonienii ca instrument al judecății împotriva Egiptului. Evident că aceasta nu a fost o venire ad literam vizibilă a lui YHWH pe norii cerului. Cu toate acestea a fost Ziua lui YHWH. Dumnezeu a venit.[1]

După cum am văzut în exemplele de mai sus, scopul acțiunilor lui YHWH a fost clar, să se descopere ca Domnul domnilor. A fost ca să-Și arate suveranitatea și maiestatea între popoare. Când El a acționat cu judecată, numele Lui a fost glorificat, și oameni, cel puțin cei care au cumpănit, au ajuns să cunoască cine este El.

Ca să rezumăm, ceea ce am văzut în cazurile de mai sus, este că putem determina cu exactitate realitatea sau faptul venirii Domnului, timing-ul și contextul acelui eveniment, natura limbajului parousiei Sale și scopul venirii Lui.

Faptul sau realitatea venirii Sale în fiecare dintre aceste exemple (și altele) este de necontestat. Vremea sau timing-ul și contextul acestor predicții sunt de asemenea clare. Nici una dintre aceste predicții nu a vorbit despre un sfârșit al timpului și distrugerea cosmosului. Toate au fost evenimente istorice, în care o armată, fiind folosită de YHWH suveran, a invadat și a distrus altă națiune. Acționând în numele sau favoarea lui YHWH, ele au fost numite nuiaua sau toiagul mâniei Lui. (Is. 10: 5 și cont.; Ezech. 30: 25). Limbajul Zilei Domnului este prin urmare stabilit ca fiind consecvent metaforic. În nicio predicție privitoare la Ziua Domnului limbajul coborârii Sale din cer pe nori, cu strigăt, cu îngeri, cu distrugerea cerului și pământului nu s-a împlinit vreodată în mod natural/fizic.

În sfârșit, scopul parousiei lui YHWH în Vechiul Testament este clar prezentat. El a venit fie cu judecată fie cu reabilitare, ca să fie glorificat ca Singurul Dumnezeu adevărat.

Ceea ce s-a petrecut în aceste „veniri” ale lui YHWH este numit teofanie, o manifestare a suveranității lui Dumnezeu în evenimentele istorice. Teofaniile au fost toate evenimentele în care Domnul Și-a descoperit puterea și identitatea. După cum spune Anchor Bible Dictionary, Dumnezeu poate fi descris sub forma unei furtuni, dezlănțuirea unei fulger, grindină și torente de ploaie, și în același timp ca războinic în carul său de război conducând oștile cerurilor în bătălie (Habacuc 3: 3-15).[2] De la stâlpul de foc la o armată, toate aceste evenimente sunt, la un moment dat, numite venirea lui YHWH.

[1] Un fapt foarte important referitor la folosirea națiunilor de către YHWH cu scopul de a-Și manifesta suveranitatea, este că națiunile pe care El le-a folosit nu au înțeles. El a folosit pe Asirieni ca să judece pe Israel, și totuși, Asirienii au crezut, și au pretins, că zeii lor le-a oferit victoria (Isaia 10: 5 cont). [2] Theodore Heibert, Anchor Bible Dictionary, vol. 6, articolul „Theophany în the Old Testament”, (New York, Double Day, 1992) 505

0 views0 comments

Recent Posts

See All

2.Petru 3 și Ziua Domnului

Don K. Preston 2.Petru 3 și Ziua Domnului (Isaia 64-66) Dintre toate profețiile referitoare la parousia lui Christos, 2.Petru 3 este folosit cel mai mult pentru a dovedi că la un moment dat, în viitor

Enigma şi Dilema „non-apariţiei”

Enigma şi Dilema „non-apariţiei” de John Noé http://www.prophecyrefi.org/ (fragment din Beyond the Endtimes: The rest of the greatest story ever told) „De aproape 2000 de ani, vasta majoritate a Biser

コメント


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page