top of page

RELEVANȚA AUDITORIULUI

Updated: Oct 20, 2022de Robert Buna

”Relevanța audienței” este un concept binecunoscut în cercurile scolastice dar, din păcate, este aplicat aleator când vine vorba de studiul biblic efectiv. El se referă la faptul că orice mesaj trebuie să aibă ințeles pentru cei cărora le-a fost adresat întâi și în mod direct; cu atât mai mult atunci când însuși mesajul specifică destinatarul.

De exemplu, Pavel în majoritatea epistolelor sale, specifică încă de la început cui i se adresează: ”Pavel,... către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint.”; ”către Bisericile Galatiei”; ”către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos, care sunt în Colose”; ”Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor” ș.a.m.d.

Dacă însă, mesajul nu are înțeles pentru cei care îl primesc, șansele ca alții să-l înțeleagă ulterior sunt minime. Mai mult, neînțelegerea mesajului de către destinatari ridică și o problemă morală, care – în cazul Bibliei – devine extrem de acută: înseamnă că autorul mesajului îi tratează pe ascultători drept naivi și ignoranți.

Desigur, există și cazuri în care mesajul divin nu este adresat celui care îl primește direct – dar în acele cazuri Dumnezeu are grijă să specifice acest lucru. (vezi Daniel 8:26, 12:9 ș.a.)

Însă multe dintre interpretările escatologice de astăzi fie ignoră complet acest principiu al relevanței audienței, fie încearcă să găsească tot felul de explicații și scuze (ca de exemplu Teoria amânării sau a intervalului). Există și această isterie – si termenul nu e prea dur – prin care ne închipuim că noi, cei de astăzi, suntem cei îndreptățiți să înțelegem și să ne însușim profețiile de acum 2000 de ani și să le aplicăm (numai) vremurilor noastre. Și chiar dacă într-adevăr noi am fi cei vizați de acele profeții, tot nu avem nici o dovadă ca cei din primul secol credeau același lucru despre noi.

Ba mai mult, atunci când ucenicii nu înțelegeau cui se adresează, Îl întrebau pe Isus cu prima ocazie, ceea ce dovedește ca ei erau interesați nu numai de mesaj în sine dar și pe cine viza: Luca 12:41 „Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?” Sau: Mat 15:15 Petru a luat cuvîntul, şi I-a zis: „Desluşeşte-ne pilda aceasta.” La rândul Lui, Isus se asigură că ucenicii (și nu alți oameni, chiar și 2000 de ani mai târziu) îi înțeleg mesajul: Matei 13:51 „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?” i-a întrebat Isus. -„Da, Doamne”, I-au răspuns ei. Iar când mesajul era intenționat neclar – pentru motive care nu privesc topicul în discuție – Isus din nou precizează acest lucru: Luca 8:10 El le-a răspuns: „Vouă v'a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca „măcar că văd, să nu vadă, şi măcar că aud, să nu înţeleagă.”

Ca principiu general, atunci când dau peste vreo carte, articol sau emisiune care vine cu o interpretare care n-ar avea nici un sens pentru un creștin din primul secol, pur și simplu o ignor. Prefer să fiu considerat ignorant (așa cum implicit sunt considerați și crestinii din primul secol) decât să mă afiliez unei păreri care nu respectă principii exegetice elementare.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Importanța Principiului „Relevanța Auditoriului”

Importanța Principiului „Relevanța Auditoriului” de Iosif Dragomir În timp ce citim Biblia trebuie să avem minte principiul hermeneutic numit Relevanţa Auditoriului /Audienței, principiu care caută să

Comments


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page