top of page

Prefața cărții „Așa Tată, așa Fiu, pe nori de Slavă

de Don K. Preston


S-ar fi putut crede că, odată cu trecerea schimbării secolului şi mileniului, cu toate prezicerile fantastice ale sfârșitului lumii eșuate, astfel de predicții s-au stins. Totuși, lamentabil, în urma atacului terorist din 11. Septembrie 2001, aceste voci au atins punctul de fierbere. Renumiții prezicători profetici cum sunt Jack Van Impe, John Hagee, Hal Lindsey, etc., susțin că aceasta este generația care nu va gusta moartea, sfârșitul este mai aproape ca oricând. Lindsey a declarat că teroarea Turnurilor Gemene este dovadă decisivă că povestea vremii sfârșitului a început.

Totuși, suntem mulțumitori că voci mai calme au început să se audă. Există un segment al Creștinismului care crește rapid și care și-a dat seama că predicțiile lui Isus privitoare la venirea Sa și sfârșitul veacului, au fost împlinite în primul secol exact cum El a prezis. Această mișcare are mai multe denumiri. Unii o numesc Escatologie Realizată, (nu cea a lui Dodd), unii o numesc Escatologie Împlinită, unii o numesc Mișcarea Preteristă și unii o numesc Escatologia Legământului.

Această mișcare, indiferent de titulatură, recunoaște și accentuează faptul că Isus împreună cu scriitorii N. T. au afirmat, în repetate rânduri, că parousia lui Isus și sfârșitul veacului aveau să aibă loc în generația primului secol. Susținătorii Escatologiei Legământului, termenul preferat de acest autor, afirmă că toate profețiile biblice privitoare la a Doua Venire, Judecată, și Învierea s-au împlinit la sfârșitul lumii lui Israel al Vechiului Legământ în A.D. 70. Isus s-a ținut de cuvânt!

Scepticii au remarcat în repetate rânduri că sfârșitul lumii materiale nu a avut loc în primul secol, prin urmare, inspirația biblică este un mit, iar Isus este un profet care a eșuat.

Credincioșii Bibliei au recurs la diverse proceduri pentru a contracara pe sceptici. Unii spun că timpul nu înseamnă nimic la Dumnezeu. Alții spun că din moment ce Isus nu a cunoscut ziua și ceasul venirii Sale, nici ucenicii nu au putut spune că era într-adevăr aproape. Unii au mers atât de departe încât să spună că Biserica a fabricat povestea celei de a Doua Veniri, și ea este cea care a greșit, nu Isus.

Nu este nevoie să-ţi ceri scuze pentru Isus sau Biblie. Există un răspuns biblic mult mai simplu. Isus nu a prezis sfârșitul lumii materiale. El nu a prezis că va veni pe un nor fizic ca să distrugă Terra firma. Isus a spus că va veni în slava Tatălui Său. Aceasta însemnă că Isus avea să fie descoperit ca Dumnezeu nu ca om la Parousia Sa. Aceasta înseamnă că El nu putea veni iarăși în trup. Această lucrare va demonstra acel adevăr şi de asemenea va răspunde celor care numesc această perspectivă, erezie.

Escatologia Legământului crește rapid. Cercetătorii Bibliei care au fost nedumeriți și chinuiți de aparentul eșec al predicțiilor biblice găsesc în sfârșit răspunsuri biblice sănătoase și logice. În sfârșit, se poate răspunde definitiv scepticilor cu argumente solide bazate exegetic și demonstrate istoric.

Totuși, nu toți agreează această mișcare. Școala dispensaţionalistă, în special oameni ca John MacArthur, Thomas Ice, Grant Jeffrey, etc., acuză de erezie pe cei care susțin că Isus s-a ținut de cuvânt. Alții din tabăra Reformată, cum sunt Kennth Gentry şi Keith Mathison sunt de acord cu dispensaţionaliştii numindu-i pe susținătorii Escatologiei Legământului, eretici.[1] Mathison a editat o carte în care îi acuză pe preteriști că susțin o doctrină falsă.[2] Acestea sunt acuzaţii grave, într-adevăr. Această lucrare nu caută doar să prezinte pozitiv motivul pentru care se crede că Isus niciodată nu a prezis distrugerea creației materiale, o vizibilă și trupească întoarcere pe nori, ci, vom și răspunde unor critici ai noștri în special Gentry, MacArthur, Ice și Jeffrey.

Gentry este ceea ce se numește preterist parțial. El susține că multe profeții biblice, incluzând majoritatea din Apocalipsa, s-au împlinit la căderea Ierusalimului în AD 70. Argumentele lui, cu privire la aceste pasaje, sunt, de obicei, lucide, logice și convingătoare. Totuși, în condamnarea poziției „total preteriste” el pierde orice logică. Acest lucru nu a scăpat observației oponenților săi dispensaţionalişti.

MacArthur spune, „Este destul de greu să vezi cum unii preteriști pot prezenta o respingere credibilă a hyper-preterismului (total-preterist), dat fiind faptul că abordarea hermeneutică, care stă la baza ambelor paradigme, este identică.[3] El continuă „Interpretarea lui Gentry privitoare la Matei 24: 29-31 de fapt elimină toate obiecțiile majore cu privire la hyper-preterism. Dacă promisiunea întoarceri lui Christos pe nori din Discursul de pe Muntele Măslinilor aparține evenimentelor spirituale deja în trecut, de ce să nu interpretăm toate referințele la venirea Sa din Noul Testament în același fel?” (p. 227, n. 4). De ce nu? Vom demonstra câteva contradicții din Gentry pe măsură ce continuăm.[4] Învățații profeției cum sunt MacArthur, Ice, Jeffrey și alții, se simt constrânși să abordeze chestiunea Escatologiei Legământului.[5] Jeffrey crede că mișcarea preteristă este eretică. De fapt el insistă că însăși existența celor care cred în profeție împlinită, așa ca mine, este un semn că sfârșitul este aproape![6] Vom răspunde la această acuzație la momentul potrivit. Unul din argumentele sale cheie, datarea Apocalipsei, este respins în cartea noastră Who is this Babylon? (Cine este acest Babilon? Ed. Scriptum, Oradea, n. trad.).

O realitate tristă ar trebui menționată aici. În timp ce mulți dintre conducătorii evanghelici se simt constrânși să acuze preterismul de erezie, puțini dintre ei și-au arătat curajul de a-și apăra acuzațiile aduse, în dezbateri formale deschise. John Anderson, de la Lighthouse World Ministries, și cu mine, am chemat pe MacArthur, Jack Van Impe, John Hagee, Hal Lindsey, Larry Spargimino, John Ankerberg și alții să ne întâlnim la dezbateri publice sau în dezbateri radio-difuzate, și toți au refuzat.

Pe lângă aceasta, personal l-am provocat pe Greg Beale, Wheaton College să-și apere acuzațiile făcute în public cum că preterismul este erezie, și el nici măcar nu a avut amabilitatea de a răspunde la e-mail. La fel, și Sam Frost, de la Christ Covenant Church din Florida, a acordat o invitație lui Keith Mathison și lui C. Jonathan Seriah să mă întâlnească într-o dezbatere publică sponsorizată de congregația lui Sam. Fără succes. Am extins invitația în Bisericile lui Christos (mișcarea Church of Christ, nt. trad.) la cei care conduc, „apărătorii credinței”, oameni car, în trecut, s-au angajat în dezbateri cum ai zice „pește”. Acești oameni includ pe Wayne Jackson, Alan Highers[7] și alți câțiva. Răspunsul primit? Scuze ieftine.

Acuzația de erezie este, într-adevăr, una foarte serioasă. Onoarea ar trebui să oblige, ca atunci când acuzi un frate de credință cu această etichetă, să îi oferi oportunitatea să se apere împotriva acelor acuzaţii, iar tu să fii dispus să-ți aperi acele acuzaţii. Totuși, se pare că nu este cazul cu mulți dintre așa numiții campioni ai credinței. Chemăm pe cei care ne acuză de erezie să vină la masă, și în mod deschis, onest și cu respect, să dezbatem chestiunea. Este speranța noastră că cititorul va aborda această lucrare cu o minte deschisă, cu o Biblie deschisă și cu o inimă curajoasă. Uneori, acuzația de erezie este suficientă să țină unii oameni departe de cercetare și investigație și în mod sigur exprimarea lui MacArthur, Gentry și a altora, pare în unele situații să fie cu intenția de intimidare.

Oricum, nu este rău să pui întrebări şi să investighezi. Cu mult timp în urmă Duhul a lăudat şi a slăvit inițiativa bereană de cercetare plină de curaj. Mișcarea Reformei a început datorită dorinței unui om de a fi neprihănit, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și Cuvântul Lui și de a găsi răspunsuri. Acest lucru este adevărat şi cu privire la American Restoration Movement (Mișcarea Americană de Restaurare, nt. trad.).

Inimile sincere nu au fost satisfăcute cu răspunsuri tradiționale care nu se potriveau cu Scriptura. Provocarea lui Isus „Cercetați Scripturile” a fost luată în serios de către acești mari bărbați și femei, și încă este luată în serios de către nenumărați credincioși astăzi. Acesta este motivul pentru care un mare număr de credincioși părăsesc taberele viitoriste de toate nuanțele, fie dispensaţionaliste, postmileniste sau amileniste. Aceste suflete curajoase au ajuns să creadă că Isus nu doar a prezis că întoarcerea Sa avea să aibă loc în primul secol, ci și că El s-a ținut de cuvânt. Înarmați cu acest adevăr, și cu încrederea pe care El o aduce, ei pot confrunta pe sceptici și le pot răspunde acestora, fie că sunt atei sau religioși.

Această lucrare poate fi interpretată drept polemică de către unii oameni. Acuzația de erezie este îndreptată tot mai mult împotriva susținătorilor Escatologiei Realizate. În timp ce noi am încercat în mod pozitiv să recomandăm punctul nostru de vedere, nu am ezitat să provocăm perspectivele viitoriste ale celor care ne etichetează, în special John MacArthur, Grant Jeffrey, etc. Această carte dă nume și răspunde acuzațiilor de erezie aruncate peste tot de acești învățători populari ai profeției. Ei au aruncat mânușa. Noi acceptăm provocarea.

Deși această carte nu se dă înapoi de la controversă, totuși am încercat să manifestăm un duh cinstit. Nu este scopul nostru, nici dorința noastră de a contesta motivațiile și sinceritatea nimănui. Singurul nostru scop a fost de a ne prezenta cazul, de a examina acuzațiile care ni se aduc și de a oferi răspunsurile biblice. Sper că această lucrare va fi o contribuție pozitivă la discuția curentă despre escatologie.

O mică parte din materialul acestei cărți poate părea cunoscută celor care au citit lucrările mele mai mari. Materialul referitor la „Așezarea din nou a tuturor lucrurilor” și la discuția rolului escatologic distinctiv al lui Pavel, este luat din lucrarea mea Who is this Babylon? (Cine este acest Babilon?, nt. trad.). Materialul referitor la Schimbarea la față este luat din cartea mea The Elements Shall Melt With Fervent Heat (Corpurile cerești – elementele - se vor topi de mare căldură), deoarece cred că este important în identificarea naturii și cadrului temporal al venirii lui Christos. Sper ca materialul să nu pară de prisos cititorilor celorlalte cărți ale mele. Cred doar că este foarte important.

[1] În Octombrie 1-2, 2004, am angajat pe notabilul teolog postmilenist James Jordan într-o dezbatere publică oficială la biserica Christ Covenant Church în Tampa Florida. În timpul dezbaterii Jordan şi-a cerut în mod public scuze pentru că i-a numit pe preterişti eretici. [2] When Shall This Things Be? A Reformed Response to Hyper-Preterism, Philippsburg, NJ, P& R Publishing 2004. Ne von referi la cartea lui Mathison ca WSTTB. Un răspuns la acea carte, editat de Ed Stevens de la Asociaţia Preteristă Internaţioanlă, Bradford, Pa, este aproape de finalizare când scriu această lucrare. Am contribuit cu trei capitole la acea lucrare. Va fi prezentată la ETS în Washington DC, în Noiembrie 2006. [3] John MacArthur, The Second Comming: Signs of Christ`s Coming and The End of The Age, (Wheaton, III, Crossways, 1999) 121. [4] O nouă carte, Upholding Our Future Hope, An apostolic Response to Preterism, compilată de G. Jorge Medina, (Word Aflame Press, Hazelwood, MO, 2005, susţine că, logic şi consecvent, hermeneutica lui Gentry şi a postmileniştilor duce la paradigma preteristă. Poţi citi recenzia mea pe Upholding pe site-ul meu. www.eschatology.org [5] Pe lângă MacArthur, Tim LaHaye şi Thomas Ice au produs o carte The End Time Controversy (Eugene, Ore, Harvest House) încercând să combată Escatologia Legământului. Fără îndoială, mileniştii simt căldura Escatologiei Legământului! [6] Grant Jeffrey, The Triumphant Return (Toronto, Frontier Publications, 2001) 78 [7] Alan Highers, este editor la jurnalul „The Spiritual Sword” din Memphis, TN. I-am făcut o invitație la o dezbatere radio-difuzată împreună cu John Anderson dar a refuzat susținând că nimeni nu este interesat de așa ceva.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Abordarea Biblică – Împlinirea

Abordarea Biblică – Împlinirea De Max R. King original text trad. Iosif Dragomir A treia abordare în interpretarea Discursului Profetic și a altor rostiri viitoriste ale lui Isus, este ceea ce noi num

Etica și Escatologia, Etica și Universalismul

Etica și Escatologia, Etica și Universalismul Don K. Preston original article trad. de Iosif Dragomir Ași dori să adaug „umila mea părere” la discuția curentă a universalismului. Acest subiect este di

Comments


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page