top of page

ÎNCERCAREA DE FOC CARE AVEA SA VINĂ ÎN CURÂND

Updated: Oct 23, 2022

Încercarea de foc care avea să vină în curând

Apocalipsa 3: 10

de Don K. Preston

trad. Iosif Dragomir

„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului.”

Isus a promis bisericii din Filadelfia că dacă vor rămânea credincioși „te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului.” Cuvântul tradus prin are să vină, este mello, și după cum notează Gentry, „Când este folosit cu aoristul infinitiv – ca în Apocalipsa 1: 19 – folosirea preponderentă și semnificația preferată a cuvântului este: „a fi pe punctul de a, a fi gat să.” Acest lucru este adevărat și când cuvântul este folosit cu infinitivul prezent ca în Apocalipsa 3: 10.” Gramatica Greacă a lui Blass și Debrunner este de acord spunând, „mellein împreună cu infinitivul exprimă iminență (ca viitorul).” Deci, în timp ce sfinții din Filadelfia și toate bisericile din Asia, experimentau deja persecuția, Isus i-a avertizat că lucrurile se vor înrăutății! Cu greu te poți abține să nu te gândești la prima epistolă a lui Petru.

La fel ca Ioan, Petru a scris bisericilor din Asia (1.Petru 1: 1). Ioan a scris despre Babilon, iar Petru a scris din Babilon (1.Petru 5: 13). Ioan a scris din mijlocul necazului (Apocalipsa 1: 9), promițând o intensificare a necazului (necaz, Apocalipsa 3: 10, de la peirasmos, Strong, #3986). Petru a scris celor care erau deja implicați în suferință (1.Petru 4: 12) – „nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi,” spunându-le că încă mai urma suferință (1.Petru 1: 5-7; 5: 10). Ioan a scris spunând că încercarea de foc avea să vină, Petru a spus că încercarea de foc era prezentă! Petru a spus audienței lui că ei erau participanți la suferințele lui Christos (4: 13), o aluzie la umplerea măsurii. În Apocalipsa sfinții aveau să sufere pentru a umple măsura suferinței (Apocalipsa 6:11). Ioan a spus că vedenia lui, „avea să se întâmple în curând.” Petru a spus că „judecata stă să înceapă” (gata să înceapă) (1.Petru 4: 17).

Petru a spus cititorilor săi, „nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru.” De ce a spus aceasta? Cel mai logic răspuns este că ei au fost informați că trebuie să sufere pentru credința lor. Se datora oare acest lucru faptului că au citit predicțiile lui Ioan privind necazul care avea să vină? Petru și Ioan au scris aceleiași audiențe. Petru spunea că predicția lui Ioan tocmai se împlinea!

Se poate obiecta că predicția suferinței era una obișnuită. Isus și Pavel au prezis necazuri înainte de sfârșit (1.Tesaloniceni 3: 1-3). Dar a spune că discuția lui Petru (1.Petru 1: 5f; 4: 12 cont) și a lui Ioan (Apocalipsa 3: 10) despre necaz este în armonie cu predicțiile lui Isus, este egal cu a spune că Apocalipsa a fost scrisă înainte de căderea Ierusalimului.

Isus a promis ucenicilor Săi că înainte de căderea Ierusalimului „Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătoreşti (sanhedrin, aluzie la persecuție Iudaică, DKP) şi veţi fi bătuţi în sinagogi” (Marcu 13: 9). Să fie oare pură coincidență că Isus în Apocalipsa 3: 10 cont acuză „sinagoga lui Satan„ ca fiind sursa persecuției? Noi sugerăm că în armonie cu Isus și Pavel, Petru și Ioan au scris despre experimentarea suferinței despre care a spus Isus că va avea loc înainte de AD 70.

Este în general recunoscut faptul că 1.Petru a fost scrisă în jurul anului AD 65. Dacă Ioan a spus că încercarea de foc avea să vină curând, iar Petru a spus că ea era deja prezentă, nu ar cere aceasta ca Ioan să fi scris înainte de Petru? Când doi scriitori scriu despre același subiect, în contextul aceleiași cetăți (Babilon) și dau indicatori temporali identici, care este principiul hermeneutic pentru a spune că Petru a scris despre o persecuție în timp ce Ioan a scris despre alta, departe în timp și circumstanțe? Ioan a spus că necazul avea să vină, Petru a spus că necazul era prezent. Ioan a spus că vremea hotărâtă pentru parousia judecății (kairos, Apocalipsa 1: 1-3; 22: 10) era aproape; Petru a spus că a sosit ceasul „pentru judecată”(judecata stă să înceapă, 1.Petru 4: 17). Petru a scris înainte de căderea Ierusalimului. Trebuie oare să credem că Ioan a scris cu un sfert de secol după Petru? A susține o astfel de convingere va trebui să se dovedească cu argumente puternice – nu simple afirmații – că deși Petru și Ioan au scris aceleiași audiențe despre un subiect identic, și au dat parametrii temporali identici pentru împlinire, ei de fapt au scris despre situații total diferite.

0 views0 comments

Comments


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page