top of page

DOMNIA FIZICĂ A LUI ISUS ÎN MILENIU LA IERUSALIM

Updated: Oct 20, 2022

Ai zis că ai dubii în privinţa guvernării lumii de către Isus de la Ierusalim? Dacă dubiile tale se referă şi la o şedere fizică pe tronul fizic al lui David atunci ele sunt justificate. Îţi mai dau un ajutor ca să fi sigur că dubiile sunt justificate!

1). Ier. 22: 28-30

„Este un vas dispreţuit, sfărâmat, acest Ieconia? Este el un lucru, căruia nu-i dai niciun preţ? Pentruce sunt aruncaţi oare, el şi sămînţa lui, şi asvârliţi într-o ţară, pe care n-o cunosc? 29 Ţară, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului! 30 Aşa vorbeşte Domnul: ,,Scrieţi pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viaţa lui; căci niciunul din urmaşii lui nu va izbuti să şadă pe scaunul de domnie a lui David şi să domnească peste Iuda. Ieconia este un urmaş al lui David, iar Isus a fost un descendent pe linea regală a lui Ieconia, sau Iehonia, Mat. 1: 12. Prin urmare, dacă Isus ar veni şi ar domni fizic la Ierusalim atunci avem o problemă serioasă cu profeţia lui Ieremia, sau cu el ca profet!

2). Coform lui Zah. 6: 13, Mesia trebuia să fie atât Preot cât şi Împărat. Dar, naşterea lui din Iuda l-a împiedicat să poată fi preot (Evr. 8: 1-4). Funcţia lui mesianică era limitată de naşterea lui fizică în lumea lui Israel (Gal. 4: 4-5). Astfel, în condiţia lui pământească, „sub Lege” El nu a putut fi Mesia.

„Dacă, dar desăvârşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia Leviţilor, - căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea - ce nevoie mai era să se ridice un alt preot ,,după rânduiala lui Melhisedec” şi nu după rânduiala lui Aaron? Pentrucă, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecît să aibă loc şi o schimbare a Legii. În adevăr, Acela despre care sînt zise aceste lucruri, face parte dintr'o altă seminţie, din care nimeni n'a slujit altarului. 14 Căci este vădit că Domnul nostru a ieşit din Iuda, seminţie, despre care Moise n'a zis nimic cu privire la preoţie. Lucrul acesta se face şi mai luminos când vedem ridicîndu-se, după asemănarea lui Melhisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi neperitoare. Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: ,,Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” Evr. 7: 11-14.

„Dar Christos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta; 12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuş sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare vecinică.” Evr. 9: 11-12.

Prin urmare Christos este Mesia în cer unde limitările naşterii Sale nu se aplică pentru că acolo El este Mare Preot nu după rânduiala lui Aaron, ci după cea a lui Melhisedec.

Astfel pretenţia sau presupoziţia că Isus va domnii în mod fizic la Ierusalim este atât o imposibilitate logică cât şi una teologică, dacă credităm Biblia mai presus de teoriile omeneşti.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

„Goluri” în Teoria Intervalului

Don K. Preston original article Trad. Iosif Dragomir Teoria răpirii, care are la bază 1.Tesaloniceni 4, depinde în totalitate pe „golul” sau intervalul de peste 2000 de ani dintre săptămâna șaizeci și

Comments


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page