top of page

DESCHIDEREA SULULUI PECETLUIT

Updated: Oct 23, 2022

Deschiderea sulului pecetluit!

Apocalipsa 5: 1-4

de Don K. Preston

trad. Iosif Dragomir

„Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi.”

Viziunea lui Ioan referitoare la slava cerului este umbrită de întristare. Vedenia lui avea să descopere lucruri gata să se întâmple. Totuși, cel așezat pe tron ține în mână cartea care conține acele lucruri iar conținutul este ținut ascuns sub șapte peceți. Nu se găsea nimeni vrednic să rupă pecețile

Chilton, comentează asupra imaginii sulului, „Imaginea documentului inscripționat pe ambele fețe este folosită în profeția lui Ezechiel pe care Ioan a ales-o să-și modeleze profeția lui. Ezechiel ne spune că a primit o profeție care conținea o listă cu judecăți împotriva lui Israel (Ezech. 2: 3-10).” (Vengeance, 168). Sulul care i s-a dat lui Exechiel era scris pe dinăuntru și pe dinafară. După cum vom vedea, paralele dintre Apocalipsa și Ezechiel sunt impresionante și indică înspre identitatea Apocalipsei ca fiind o carte care are de-a face cu judecata lui Israel.

Imaginea sulului pecetluit, de asemenea ne aduce aminte de predicțiile lui Daniel. Majoritatea comentatorilor sunt de acord că vedenia lui Ioan se bazează pe profeția lui Daniel. În cap. 10-12, profetul exilat a văzut vremea sfârșitului. I s-a spus că împlinirea vedeniei sale nu era pentru zilele lui, ci pentru o vreme îndepărtată (Daniel 10:14; 12:4, 10-13). Lui Daniel i s-a spus să pecetluiască cuvintele profeției datorită perioadei îndelungate hotărâtă pentru împlinirea ei. Cartea avea să rămână pecetluită până la vremea împlinirii ei, vremea sfârșitului.

Este semnificativ faptul că în Matei 24:15 cont, Isus citează Daniel 12 (și cap. 9), în predicția Sa privitoare la căderea Ierusalimului. „De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii,” despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi.” Isus spunea că ceea ce a profețit Daniel referitor la vremea sfârșitului, se va împlinii în generația Sa (Matei 24: 34).

Într-un mesaj e-mail, Chris Humpherys a pus următoarea întrebare cu privire la sulul pecetluit din Apocalipsa în relația lui cu Daniel: „S-ar putea ca sulul a cărei peceți urmau să fie desfăcute în Apocalipsa 5 să nu fie altul decât cel pecetluit în Daniel 12? Într-adevăr o întrebare pertinentă! În Apocalipsa când Ioan vede sulul pecetluit și desfacerea lui, el vede vremea pentru împlinirea profeției pecetluite a lui Daniel. Vremea împlinirii era „aproape,” iar evenimentele trebuiau să aibă loc „în curând” (Apocalipsa 1: 1-3).

Vom arăta în studiul nostru asupra lui Daniel 12 că predicțiile lui Daniel se împlinesc în dizolvarea finală a lumii Vechiului Legământ al lui Israel. Viziunea lui Daniel avea să se împlinească „când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot” (Daniel 12: 7).

Un al treilea pasaj din Vechiul Testament referitor la o carte pecetluită care ar fi putut fi în mintea lui Ioan. Zaharia, Ezechiel și Daniel sunt izvoarele din care curge Apocalipsa. În Zaharia 5: 1-4, profetul a văzut un sul zburând prin cer, traversând întreg pământul (țara). Dimensiunile sulului sunt acelea ale Locului Preasfânt din templu (1.Împărați 6:3). Sulul conține blesteme asupra țării.

Deci, după cum observă Humpherys, „în toate cele trei pasaje din Vechiul Testament sulul are același tip de mesaj – judecata care avea să vină asupra casei lui Israel. Atât de extinsă este judecata lui Dumnezeu încât sulul este scris pe ambele părți. Pe bună dreptate ne putem aștepta ca sulul din Apocalipsa care are asemănări remarcabile cu celelalte suluri precedente să conțină blesteme înfricoșătoarea ireversibile asupra națiunii lui Israel. Acest lucru se potrivește exact în cadrul temporal al Apocalipsei și a temei ei generale – scrisă înainte de AD 70. Apocalipsa ne oferă o imagine a judecății iminente a lui Dumnezeu asupra Israelului apostat, care în decursul ultimei generații și-a ucis propriul Mesia. Pe măsură ce sunt rupte pecețile și se face cunoscută natura judecății, ajungem la idea unor evenimentele orchestrate de Dumnezeu care culminează cu distrugerea Ierusalimului și a Templului în AD 70.”

Deci, chiar la începutul Apocalipsei, deschiderea sulului ar trebui să fie un cod pentru cititorul atent referitor la faptul că Apocalipsa are legătură cu soarta lui Israel. Istoria biblică a sulurilor pecetluite se referă la judecățile asupra lui Israel. Deschiderea sulului din Apocalipsa indică faptul că ea este descoperirea profeției pecetluite a lui Daniel. Dacă acest lucru este adevărat atunci fără îndoială Babilonul a fost Ierusalimul, deoarece sulul pecetluit al lui Daniel a anticipat distrugerea completă a „poporului sfânt.” Apocalipsa este o carte referitoare la judecățile stipulate în Lege asupra Ierusalimului – și nu referitoare la o Escatologie Istorică.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

SĂPTĂMÂNA ȘAPTEZECI DIN DANIEL

Săptămâna Șaptezeci din Daniel Max R. King original text trad. Iosif Dragomir În multe aspecte, cartea lui Daniel ne oferă cele mai complete și detaliate profeții referitoare la viitorul lui Israel gă

PERIOADA INTERIMARĂ

Perioada interimară Max R. King original text trad. Iosif Dragomir Ca răspuns la plângerea lui Daniel pentru iertarea și reabilitarea lui Israel, îngerul Gabriel a fost trimis la Daniel să-l ajute să

Comentários


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page