top of page

CONTROVERSA VREMII SFÂRȘITULUI

Updated: Oct 23, 2022


Controversa „Vremea Sfârşitului”

de Don K. Preston

trad. Iosif Dragomir

Mat. 26: 64 „... vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.” O citire directă, naturală şi literală a textului indică faptul că Isus avea să vină în timpul vieţii membrilor Sanhedrinului. Totuşi dispensaţionaliştii insistă că „Mat. 26: 64 se explică mai bine ca un eveniment care va avea loc în mod fizic. Sanhedrinul va vedea întoarcerea glorioasă a lui Christos chiar dacă evenimentul va avea loc la câteva mii de ani după generaţia lor, aşa cum toţi oamenii din toate timpurile vor vedea acel eveniment. Deci Sanhedrinul va vedea a Doua Venire a lui Isus, doar că trebuie să fie înviat pentru a putea fi martor al acelui eveniment.” Dacă am lăsa textul să exprime ceea ce se înţelege prin simpla citire, adică predicţia unui eveniment din viaţa oamenilor din primul secol, întreaga paradigmă dispensaţionalistă ar suferi în multe moduri. Dispensaţionaliştii nu pot admite că Dumnezeu a determinat pe scriitorii Lui să folosească limbaj metaforic pentru a descrie venirea Domnului, pentru că acest lucru ar fi devastator pentru paradigma lor. Acesta este punctul în care contradicţiile inerente ale dispensaţionalismului se fac vizibile. Ei nu pot aplica Mat. 26: 64 la a Doua Venire, şi totuşi să rămână consecvenţi şi în concordanţă cu doctrina lor privitoare la înviere. Doctrina dispensaţionalistă a învierii este complexă şi întortochiată. Ca să fim concişi, este important de observat că cei RĂI nu sunt înviaţi la a Doua Venire a lui Christos. Cei RĂI nu sunt înviaţi decât la sfârşitul Mileniului.

Problema este că „glorioasa întoarcere” a lui Isus nu are loc la sfârşitul Mileniului.

Deci, întrebarea este, din moment ce cei RĂI – cred că cu toţii sunteţi de acord că Sanhedrinul se califică ca fiind RĂU – nu sunt înviaţi decât la sfârşitul Mileniului, şi din moment ce „întoarcerea glorioasă” a lui Christos nu are loc la sfârşitul mileniului, cum exact se face că Sanhedrinul va fi martorul acelui eveniment? În schema milenistă membrii Sanhedrinului sunt în morminte când vine Domnul în slavă. Este o mare problemă pentru perspectiva milenistă şi se pare că nimeni nu se deranjează, sau .... poate că nu au observat?!

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Natura obiectivă a afirmaților temporale

Stabilirea naturii obiective a afirmaților temporale Don K. Preston Dumnezeu poate preciza Timpul După cum Ice, MacArthur, Jeffrey,[1] etc. admit, este clar că scriitorii și ucenicii din primul secol

Comentarios


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page