top of page

ACESTA ESTE SÂNGELE LEGĂMÂNTULUI CELUI NOU

Updated: Oct 22, 2022


de Don K. Preston

trad. Iosif Dragomir


După ce Isus a sărbătorit ultimul lui Paşte împreună cu ucenicii Lui, a luat ultimul pahar şi a zis: ,,Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.” (Luc. 22: 20). Matei spune că paharul reprezintă sângele Lui Isus vărsat pentru mulţi „spre iertarea păcatelor” (Mat. 26: 28). Aceste cuvinte sunt prea adesea ignorate.

În Ieremia 31: 31, Dumnezeu a promis lui Israel că El va face un Nou Legământ cu ei, în zilele din urmă (Ier. 30: 24) şi că în Noul Legământ ei vor găsi iertarea păcatelor, ceva ce Vechiul Legământ nu le putea oferi niciodată.

Isus s-a arătat în zilele din urmă (Evrei 1: 2) chiar zilele când Dumnezeu avea să facă Noul Lui Legământ cu Israel. Mai departe, Isus a venit să „întărească (confirme) făgăduinţele date părinţilor” (Rom. 15: 8), părinţilor lui Israel.

Deci, când Isus a spus ucenicilor Săi că paharul reprezenta sângele Său care se vărsa pentru ratificarea Noului Legământ, acest lucru era foarte important! Apropo, textul grecesc spune Noul Legământ (articol hotărât) nu un Nou Legământ. Isus nu implementa „un Nou Legământ”. El împlinea promisiunea din Ieremia 31, Ezech. 37 şi alte profeţii ale V. Testament referitoare la Noul Legământ.

Din nefericire sunt unii care ne spun că Noul Legământ întemeiat prin moartea lui Isus nu este Legământul promis de Ieremia. Ni se spune că ceea ce Isus a întemeiat este Evanghelia Harului nu Legământul cu Israel, cel care a fost promis de Ieremia. Ei bine, sunt câteva lucruri de luat în considerare.

Mai întâi, aşa cum am văzut, Isus a venit să împlinească promisiunile făcute lui Israel iar una din aceste promisiuni a fost Noul Legământ.

În al doilea rând, Noul Legământ pe care l-a întemeiat Isus a fost făcut cu Israel pentru că la Rusalii se aflau acolo Iudei din „toate neamurile cari sunt sub cer” şi acei ascultători care au crezut au intrat în acea zi într-o relaţie de legământ cu Mesia.

În al treilea rând, Noul Legământ pentru care a murit Isus pentru a-l întemeia, face exact ceea ce trebuia să facă Noul Legământ promis de Ieremia – aduce iertarea păcatelor. Mai mult, Biblia ne spune exact unde trebuia scris Noul Legământ promis de Ieremia, în inimă, (2.Cor. 3: 3 şi cont.).

În al patrulea rând, toate legămintele trebuiau ratificate sau pecetluite cu sânge. Legământul Mozaic a fost pecetluit prin stropirea cu sânge de animale Ex. 24. Noul Legământ al lui Isus a fost pecetluit cu sângele Său (Evr. 9: 15 şi cont).

Țineţi minte, conform celor care spun că Evanghelia nu este Noul Legământ promis de Ieremia, moartea lui Isus nu a fost în scopul întemeierii Noului Legământ promis de Ieremia. Conform mileniştilor, în Vechiul Testament nu s-a prezis sau anticipat nimic care să aibă legătură cu Biserica. Aceasta poate însemna un singur lucru:

Din moment ce Isus a murit ca să câştige Biserica, (Fapte 20: 28), deci Evanghelia Harului şi din moment ce Biserica şi Israel trebuie ţinute separat în toate aspectele, per milenism, este foarte clar că moartea lui Isus nu a fost pentru câştigarea Noului Legământ promis de Ieremia.

Aceasta este o chestiune extrem de importantă. Al cui sânge va pecetlui Noul Legământ din mileniu? Nu am auzit sau citit vreun scriitor milenist care să adreseze această chestiune serioasă care totuşi cere un răspuns. Noul Legământ promis de Ieremia nu se poate materializa din senin şi trebuie ratificat prin sânge. Fără vărsare de sânge nu poate exista legământ şi nu există iertare de păcate (Evr. 9: 22).

Ieremia a promis că Noul Legământ va aduce iertare de păcate. Totuşi este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să ofere iertarea, iar Isus nu poate muri să întemeieze alt Nou Legământ. Întrebăm din nou, al cui sânge va sfinţii Noul Legământ al Mileniului, şi cum va oferi acesta iertarea? Dacă este un legământ al jertfelor animale – chiar şi mileniştii admit că jertfele animale vor fi reinstituite în mileniu – nu poate aduce iertarea şi răscumpărarea.

Din nou, acel presupus Legământ nu poate fi întemeiat pe sângele lui Isus fără al face pe Isus să mai moară încă odată deoarece prima lui moarte nu a fost în scopul întemeierii Legământului Ieremianic.

Acum, din moment ce per milenism patimile lui Christos au câştigat Evanghelia Harului şi nu Legământul promis de Ieremia, este clar că sângele lui Isus nu poate câştiga două Noi Legăminte. El nu a spus „acesta este sângele celor două noi legăminte.” Sângele lui a cumpărat un legământ un singur legământ, Evanghelia. Prin urmare întrebăm din nou, „al cui sânge va întemeia sau cu ce fel de sânge va fi întemeiat legământul promis de Ieremia ? Dacă este sângele animalelor, atunci legământul mileniului va fi inferior Evangheliei lui Isus.

De ce ar institui Dumnezeu un alt legământ cu mult inferior Legământului veșnic câştigat cu sângele şi etern al lui Mesia?

Dacă Isus nu a murit să întemeieze Legământul Ieremianic atunci sângele lui nu poate fi extrapolat să ratifice acel viitor legământ. Dacă sângele animalelor nu se califică să întemeieze Legământul Mileniului datorită inferiorităţii lui, atunci întreb din nou, va trebui Isus să moară încă odată pentru a întemeia Legământul din Mileniu? Această întrebare cere un răspuns din partea tuturor celor care insistă că Evanghelia lui Christos nu este împlinirea profeţiei lui Ieremia.

Există o singură cale prin care Dumnezeu să întemeieze un alt legământ în viitor, şi aceasta este abrogarea Evangheliei lui Christos. Evanghelia lui Christos a anulat împortanţa Ţării, a cetăţii Ierusalim, a jertfelor animale şi a tăierii împrejur. Totuşi, în conformitate cu mileniştii, Ţara din nou va căpăta importanţă centrală în mileniu. Cetatea Ierusalim va deveni capitala lumii. Vor fi obligatori jertfele animale, nu doar pentru evrei ci pentru întreaga lume, iar circumcizia este impusă asupra Evreilor cât şi a Neamurilor.

Totuşi, Pavel a spus că impunerea tăieri împrejur atrage după sine datoria de a împlini întreaga Lege. Mai mult, el spune că păzirea acelor porunci anulează beneficiile Evangheliei lui Christos Gal. 5: 1-6. Deci, dacă tăierea împrejur este re-instituită Evanghelia trebuie abrogată. Aceasta este oare menirea Noului Legământ promis de Ieremia?

Problema este că, în timp ce Vechiul Legământ trebuia să treacă (Gal. 3: 23 şi cont.) Sistemul Evanghelic al lui Isus nu va trece niciodată (Mat 24: 35; Efes. 3: 20-21). Evanghelia lui Christos nu va face niciodată loc altui legământ. Ea nu poate fi clătinată (Evr. 12: 26-28).

Sugestia, că Noul Legământ al lui Christos nu este Noul Legământ promis de Ieremia cere nişte răspunsuri la întrebări pe care cei din tabăra milenistă nici măcar nu le pun. Al cui sânge va sfinţi Noul Legământ din mileniu? Nu se poate să fie sângele taurilor şi al ţapilor deoarece un legământ bazat pe sângele animalelor nu poate ierta păcatele. Acesta este unul din chiar motivele pentru care YHWH a promis un Nou Legământ în locul celui dintâi (Evr. 8: 6 şi cont).

Conform prietenilor milenişti, Isus nu Si-a vărsat sângele pentru a întemeia Legământul Ieremianic. El murit pentru a întemeia Evanghelia Harului care în nici un fel nu este asociată cu Noul Legământ promis de Ieremia. Din moment ce sângele lui Isus nu a fost vărsat pentru a ratifica Legământul promis de Ieremia, atunci, evident că sângele Lui nu poate sfinţi acel Legământ din Mileniu. Acum, dacă Isus nu Si-a vărsat sângele să ratifice acel legământ, al cui sânge îl va sfinţi? Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate, dar sângele taurilor şi ţapilor nu este suficient.

Singura cale prin care Legământul din Mileniu poate oferi iertarea păcatelor este ca acel Legământ şă fie egal sau superior Legământului lui Christos, Evanghelia. Oricum, pentru a întemeia un Legământ egal cu Evanghelia, Isus va trebui să moară încă odată. Mai mult, este clar că nu poate exista un legământ superior Evangheliei, din moment ce a fost ratificat cu „sângele lui Christos care S-a adus pe Sine însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ..” (Evr. 9: 12 şi cont).

Insistenţa milenistă cum că Evanghelia lui Christos nu este Noul Legământ promis de Ieremia este o respingere a Legământului Evangheliei câştigat cu sânge. Ea contestă scopul lui Isus ca Mesia lui Israel şi spune că El a eşuat în ceea ce a venit să facă. Conceptul unui viitor Nou Legământ denigrează valoarea Evangheliei lui Isus Christos. Evanghelia lui Isus a fost confirmată (întărită) lui Israel aşa cum a fost promis. Noul Legământ al lui Christos dă exact ceea ce a promis Ieremia.

Noul Legământ al lui Isus Christos, Evanghelia, este împlinirea profeţiei lui Ieremia. Noul Legământ al lui Christos a fost câştigat şi ratificat cu sângele lui scump şi oferă iertarea păcatelor. A sugerea că există un alt legământ care este în vreun fel mai bun decât - sau egal cu - Legământul lui Christos, înseamnă să dezonorezi Legământul câştigat cu jertfa Sa desăvârşită.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

HOLOCAUST GLOBAL SAU SCHIMBARE DE LEGĂMINTE?

Holocaust global sau Schimbare de Legăminte? Matei 24: 35 original article de David B. Curtis trad. Iosif Dragomir Am ajuns astăzi în studiul nostru la vers. 35 unde Isus spune ucenicilor Săi că „ceru

Comments


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page