top of page

30 DE INTREBARI RETORICE

Updated: Jul 22, 2022

„Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată (gândire) s-a deprins prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul” Ev. 5:14 (sau cât de bine cunoşti Scriptura?)

Extras din „70 Questions for Pre-Tribulational, Pre-Millennial Dispensationalists”, de Matthew Hocker

1). Este cerul şi pământul nou menționat în 2.Pet. 3 înainte de cei 1000 de ani (mileniu) sau după cei 1000 de ani?

2). Dacă Isus are de gând să răpească biserica din lume, de ce chiar El se roagă să se întâmple exact opusul? „Nu Te rog să-i iei din lume ci să-i păzeşti de cel rău.” Io. 17: 15, 20

3). Dacă Dumnezeu va da din nou iudeilor „ţara” în viitoarea împărăţie de o mie de ani, cum poate El să-şi ţină aceea promisiune când suntem învăţaţi că la a doua Venire El va incendia pământul cu tot ce-i pe el. Nu ar însemna aceasta că ţara se referea la altceva?

4). Dacă nu mai este moarte fizică în cerul şi pământul nou, de ce Isaia spune că cel care moare la 100 de ani este încă tânăr iar cel care moare la 100 de ani, este păcătos? (Is. 65: 20)

5). Dacă expresia „o zi este egală cu 1000 de ani şi 1000 de ani este o zi” trebuie luată literal, și vei decide să o aplici ori unde în Scriptură, nu înseamnă că mia (1000) de ani din Apocalipsa 20 este o singură zi de 24 de ore? Înseamnă oare aceasta că biserica din Smirna (Ap. 2:10) urma să aibă un necaz de 10.000 de ani? (zece (zile) înmulţit cu 1000 de ani).

6). Dacă profetul Ilie nu a venit încă, de ce Isus a spus accentuat în două ocazii (Mat. 11:7-15; Mat. 17: 10-13) că Ioan botezătorul este „Ilie care trebuia să vină” ?

7). Dacă Ilie nu a venit încă, înseamnă aceasta că Isus nu este Mesia,? Dacă nu a venit Ilie nu a venit nici Mesia, care trebuia să vină după el. (adică întruparea)

8). Dacă fiara poate fi rănită mortal – în sfera biologică - şi poate fi înviată de către satana, nu înseamnă acest lucru că satan poate face ceea ce, SINGUR Dumnezeu poate face? (Io. 6:39-40)

9). Dacă Apocalipsa a fost scrisă după AD 70, cum de iudeii mai persecutau pe creştini (Apo. 2: 9, 3: 9)? Acest lucru era imposibil, după distrugerea Ierusalimului.

10). Dacă nu ar fi fost semne privind răpirea, de ce Pavel spune că au existat? 1Tes. 4:15- 5:9; 2Tes. 2:1-12.

11). Ce se întâmplă cu femeile însărcinate de azi şi cele din viitor? Înseamnă aceasta că atâta vreme cât există femei însărcinate, evanghelia nu poate fi „predicată” fiecărei persoane?

12). Dacă Marea Trimitere – „mergeţi în toată lumea” - nu s-a împlinit încă, de ce Pavel spune că s-a împlinit? Rom. 1:8, 10:18, 16:26, Col. 1:5-6, 23, Fapte 24:5, Fpt. 16: 26.

13). Dacă semnul fiarei este un microcip sau un tatuaj fizic, înseamnă aceasta că şi semnul lui Dumnezeu este un microcip sau un tatuaj fizic? (Apo. 7: 13, Apo. 14: 1).

14). De ce susţin unii că Israel nu a primit încă întreaga lor ţară dacă Biblia spune că ei au primit „promisiunile legate de ţară” făcute lui lui Avraam (Gen. 15:18 şi 22: 17)? (ele au fost împlinite, deoarece Dumnezeu Îşi ţine promisiunile) Iosua 11:23; 21:43-45; 1.Împ. 4:21, Nem. 9:8 şi Ps. 105: 42-44

15). Dacă Dumnezeu se va întoarce înapoi la jertfirea animalelor pentru păcat în viitoarea mie de ani, înseamnă aceasta că Christos a murit în zadar? Gal. 2:21!!!!!!

16). Dacă învierea este încă în viitor, de ce Isus spune în Io. 5:25 „Adevărat vă spun că vine ceasul. Şi ACUM a şi venit când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui D-zeu şi cei ce-l vor asculta, vor învia” ?

17). Dacă moartea discutată în 1.Corinteni 15 este fizică, de ce spune Pavel că boldul morţii este păcatul, şi puterea păcatului este legea, înseamnă că legea are ceva de-a face cu moartea, nu? (1Cor.15:56)

18). Dacă cei care sunt „luaţi” la răpire conform Mat. 24: 40-41, sunt cei neprihăniţi, de ce spune Biblia în Mat. 24: 39, că cei RĂI vor fi luaţi????

19). Dacă Biblia trebuie citită 100 % literal, de ce dispensaţionaliştii spun că cele 7 biserici din Asia (Apo. 1-3) sunt 7 „epoci ale Bisericii” şi nu biserici „literale”?

20). Dacă „în curând” reprezintă 2000 de ani sau mai mult, înseamnă aceasta că lui Pavel i-a trebuit 2000 să-l trimită pe Timotei la biserica din Filipi? (Filipeni 2:19)

21). Dacă lumea merge din rău în mai rău şi sfârşitul este în următorii câţiva ani, de ce dispensaţionaliştii nasc copii? Nu ar însemna aceasta că ei NU cred că sfârşitul este aproape, deoarece Isus a spus „vai de femeile care vor fi însărcinate şi care vor da ţâţă în zilele acelea”? (Mat. 24:18) Nu ar fi o faptă crudă din partea lor să aducă copii într-o lume despre care ei sinceri cred, că merge din rău în mai rău?

22). Dacă iudeii din primul secol au ratat Prima venire a lui Isus din cauza ignoranţei și materialismului lor, nu este oare posibil ca creştinii care trăiesc în sec. 21 să fi ratat a Doua Venire, din aceleaşi cauze?

23). De ce porţile Noului Ierusalim sunt lăsate deschise (Apo. 21:25), dacă totul în jurul oraşului este distrus (pământul cu tot ce este pe el a ars) ? Dacă toţi de dincolo de poartă au ars, şi nu mai este nimeni viu, de ce încă mai intră oameni pe porţi în cetate, după ce Noul Ierusalim se coboară din cer? (Apo. 21:24)

24). De ce spun dispensaţionaliştii că noi 1). suntem pe pământ, 2). Când murim mergem în cer, 3). La răpire venim înapoi pe pământ, 4). La răpire ne întoarcem din nou înapoi în cer, 5). La a Doua Venire venim din nou înapoi pe pământ după şapte ani, ca să fim aici pentru 1000 de ani ... 6). După cei 1000 de ani mergem într-un cer nou şi pe un pământ nou? (Cum putem fi în acelaşi timp şi în cer şi pe pământ, fie ele chiar şi noi, sau ... la ce mai trebuie şi pământul nou)?

25). Dacă Isus se va întoarce exact „în acelaşi fel” în care a plecat, înseamnă că El a plecat pe un cal alb? (Apo. 19:11-16)

26). Dacă Isus se va întoarce exact „în acelaşi fel” în care a plecat, înseamnă că El a plecat având în gură o sabie, o sabie ascuţită care ieşea din gura lui? Apo. 19:15

27). Dacă Israel şi Biserica Creştină sunt două grupări distincte de oameni, care au două Legăminte separate, iar speranţa lui Israel este ÎNVIEREA, (Fpt. 23: 6; 24: 14-15; 26: 6-8) de ce se susţine că Creştinii vor experimenta învierea, rezervată doar pentru Israel?

28). Cum pot dispensaţionaliştii să explice de ce cuvintele „aproape” „în curând” astăzi înseamnă aproape, iminent, (cel puţin aşa susţin predicatorii când vorbesc despre a doua Venire a Domnului), si nu NU a însemnat „iminent”, „aproape” atunci, în primul secol, atunci când au fost folosite prima dată de către Biserică cu privire la venirea Domnului?

29). Cum poate un eveniment să fie „iminent” în două momente diferite, separate între ele, de un interval de 2000 de ani?

30). 22. Dacă timpul nu înseamnă nimic la D-zeu, de ce în mod constant El foloseşte afirmaţii implicând limite de timp și indicatori temporali cum sunt: în curând, aproape, vremurile din urmă, zilele din urmă, ceasul de pe urmă, această generaţie?

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Natura obiectivă a afirmaților temporale

Stabilirea naturii obiective a afirmaților temporale Don K. Preston Dumnezeu poate preciza Timpul După cum Ice, MacArthur, Jeffrey,[1] etc. admit, este clar că scriitorii și ucenicii din primul secol

コメント


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page